Keresés

Palócföld blog

A Palócföld irodalmi, művészeti, közéleti folyóirat blogoldala

Baranyi Ferencet, a Palócföld egykori főszerkesztőjét 84. születésnapján Jóna Dávid versválaszával köszöntjük

Baranyi Ferenc: Öregapám

Kalapos volt szegény öreg. Naponta
négy-öt kalappal lendített a sorsán,
s – ha adni-venni falvak összegyűltek –
árulta őket nagy vásári ponyván.

Néhány kalap – s a lányát férjhez adta.
Sok-sok kalap – s cserép került a házra.
S mikor már fedett fővel járt a környék:
öregapám a lét nyűgét lerázta.

Csöndes szerszámait hidegre tette,
hanyatt feküdt és ránccal körbesáncolt
szemébe húzta utolsó kalapját.
Meghalt. Csak addig élt, amíg muszáj volt.

(1959)

Jóna Dávid: Dédapám

Hajadonfővel sétált, ezüstnyelű bottal,
kimérten, mint akitől elvenni nem lehet,
csemegeboltja volt ekkor az öregnek,
amit elvett később az államgépezet.

Üdvözlésképpen, ha ismerős jött szembe…
– kalapja nem volt, azt nem emelhette –
megállt, s komótosan bevárta őket,
majd katonásan biccentett helyette.

A promenádon karöltve a dámák,
a galambok rebbennek a téren,
a múlt szépségeiben mindent megtalálok,
mint a borbély a borotvát a saját műhelyében.

(2021)

Folytatódik a Kortárs Kritikai Műhely – Dékány Dávid verseskötetéről Hajdú Dorottya kritikája

Hajdú Dorottya

Dékány Dávid: Dolgok C-hez
című kötetéről

Azt mondják, minden embernek megvannak a maga krízisei, amiket akkor, abban az adott pillanatban, amikor zajlik, csapásként élünk meg. Talán ez a helyzet késztette Dékány Dávidot is arra, hogy tollával egy univerzumot rajzoljon nekünk a Darwin Motel galaxisa helyett. Egy olyan univerzumot, amely magába foglalja mindazt az önsajnálatot, amit teherként aggat ránk ez a kötet. Érzelmileg monoton módon, magányosan járjuk be azt az utat, ahova a szerző emlékei vezetnek minket. Csak az kérdés, hogy az utazás végén eljutunk-e saját magunkhoz, vagy egy teljesen más úticél felé vesszük majd az irányt?
Első kötete Darwin Motel (Jelenkor Kiadó, 2015) címmel jelent meg, amely számomra egyenlő volt egy önfelismeréssel, mivel az olvasott történetekbe akaratlanul is beleképzeltem magamat. Mondhatni erkölcsi dilemmák elé állított a magam valóságában úgy, hogy közben szépen szóló szavaival mégis az ő képzelgéseiben tartott. Ott ragadtam egy olyan „motelben”, ahova mindenki menedékként menekülne. Érzelmeiben és hangulatában tehát, megragadja az olvasót, de nem szándékozik engedni a szorításból, azt akarja, hogy mi is részesedjünk fájdalmából. Ebben az instabil lelki állapotban még a történések lineáris sorrendje is felborul, nem tudjuk, hogy pontosan mikor történnek az események, csupán sodródunk a szavakkal.
A kötet másik sajátossága az érzelmek mellett, hogy nyelvileg egyszerűnek mondható, hiszen minden ki van mondva, sokszor olyan dolgok is, amelyekre nem lenne kíváncsi az olvasó. Ez a vonás ugyanúgy felismerhető a Dolgok C-hez című kötetében is, ahol egy zárkózottabb emberrel találkozunk, aki a magánnyal lakik egy albérletben. A szerző a reményvesztettséggel és az olvasóval sétál néha kézen fogva a körtefa alatt, mialatt legbensőbb világáról vall. Ez a kötet nem megvezet minket, hanem rángat egyik szörnyűségből a másikba. Hol fül-orr-gégészeti vizsgálaton, hol pedig kínos születésnapi összejövetelen veszünk részt, ahol még a tömegben is egyedül tudjuk érezni magunkat.
Másfelől a szerző nemcsak az érzések, hanem saját maga írásának is az áldozata. Egy stagnáló univerzum rabja, ahol óriásnak látszó, üres képzelgéseinek a spiráljába kerül. A kötet végére elvész a mondanivaló, amely minden bizonnyal fontos kellett, hogy legyen, hiszen akkor nem született volna meg ez a versgyűjtemény. Nevezhetők-e egyáltalán ezek a költemények, írások versnek? Forma szempontjából rendezettebbek, mint az első kötetben, mégis a szabadversszerű felépítésnek köszönhetően nem éri el azt a kíváncsiságot, amely vonzaná az olvasót. A külsőségektől megriadni mégis nagy hiba lenne, hiszen minden egyes alkotásban megbújik egy olyan sor, amely miatt már érdemes volt elkezdeni annak olvasását. Ez alapján kimondhatjuk, hogy a Dolgok C-hez részleteiben erős, míg a Darwin Motel érzelmileg ad útravalót számunkra. Minden egyes apró elem közelebb engedi az olvasót az univerzum megismeréséhez, amíg rá nem jön, hogy nem is az az igazán fontos, amit eddig annak gondolt. Nem az a fontos, hogy megtanuljuk az ábécét, hanem „rájönni, mi a logika az ábécé sorrendjében”.
Dékány Dávid ezzel a versgyűjteményével hat az érzékeinkre. Azt akarja, hogy azt lássuk és halljuk, amit ő akar. Pontosan meghatározza a dolgok auditív és vizuális mivoltát, abból a célból, hogy a „felesleges” olvasói fantáziát a kötet határain kívül tartsa. Ez bizonyítható azzal, hogy pontos leírást ad egy történés alkotóelemeiről, tényként közli gondolatait. Mondhatjuk azt is, hogy ebben a kötetben bevallja, meggyónja tinédzserkori bűneit, mikor gyermekkorában verekedést kezdeményezett, barátot hazudott magának, vagy épp mohát lopott az iskolai szertárból. Mégis kinek a dolga ítélkezni a tette felett? Látszólag ránk bízza a döntést, másrészt ezeket nem is tartja elítélendőnek. Egy olyan emberrel találkozunk, aki tisztában van saját hibáival, vállalja cselekedeteinek következményét, mégis ebbe a kötetbe (ezáltal a múltba) menekült ő is ahelyett, hogy a valóságban élne. Az a benyomásunk, mintha szerzőnk szobafogságban lenne a saját kötetében, gondolataiban.
Mint említettem, nagy szerepet játszik az, hogy az olvasó képzeletében képként megjelenjenek a történések. Ezért is érdekes a kötet belső borítóján található térképszerű rajz, amely kijelöli az olvasó számára azokat az állomásokat, határokat, amelyeket át kell lépnie a versdarabok olvasása közben. Mégis mennyire könnyű átlépni ezeket a határokat, egyáltalán miért kéne megtennünk? Nos, Dékány Dávid gondosan megrajzolta azokat a korlátokat, amelyeket ő maga nem tud és nem is akar kiradírozni, most pedig ránk bízza az ezeken való átsétálást. Olyan, mintha az olvasó lenne a báb, míg ő a bábjátékos szerepében tetszeleg. Egyik pillanatban még fog, szorít, a másikban már „szabadon enged”: kézen fogva vezet, majd hagyja, hogy a határok között magunk kószáljunk.

                                   (Jelenkor Kiadó, Budapest, 2019)

Jóna Dávid: Visszagondolás

A félhomály őriz, ablakból nézem,
ahogy a hó-sáljában a körtefa int,
fura, hogy épp előre nézek,
az agy eközben meg hátratekint.

Az egész udvar fagyott és csendes,
én tízéves forma, kócos gyerek,
pocsolya jegét nézem itt éppen,
közel hajolva ott görnyedek.

Buborék fagyott bele a jégbe,
a reggeli fénytől szépséges gyöngy,
lehelet-felhő a hömpölygő légben,
a házunkban ekkor a telefon csöng.

Engem keresnek, futok be gyorsan,
a hívás akkor még ritka és jó,
cipőt lerúgva hátranézek:
napsütésben szállong a hó.

Szótlanok voltunk, elég volt így,
a sercegő csend valamit felold,
nem jöhettem rá, hogy én voltam akkor,
ki gyermekkorára visszagondolt.

Kimentem újra, játékom űzni,
mögöttem házunk békésen pipált,
a jéghártya mögül néhány kis vízcsepp
napmeleg szóra kikandikált.

Fotó: Tajti Bálint

Oravecz Tibor versével kíván minden olvasójának és szerzőjének áldott karácsonyt a Palócföld szerkesztősége

Oravecz Tibor

Karácsony

I.
Vártam vala Isten jövetelét régen bűnös élet várában
S míg áldását vártam, kerestem a társam a Föld tiszta arcában
S megtaláltam lelked, meghasadt kereszted az elmúlás porában.

II.
Nálam járt Jézus.
Halkan végigcsoszogott a szőnyegen,
Megnézte a festményeket,
Tetszően mosolygott, majd egy
„Boldogok a lelki szegények” elismeréssel
Leült a bejgli mellé és megette.
Farizeus fenyőillat fojtogatott a szobában
S a tüdőből felszakadó hullámok
Titkokat suttogtak fülembe.

III.
Csend volt,
Folyónyi suhogást lehetett hallani,
Ahogy az emberek cipelik nehéz keresztjüket,
Végig a falak mellett,
Ledörzsölve a vakolatsorsokat,
Porrá őrölve azt hófehér fájdalommá.
Azt mondja, szenvedett érettünk
S mi nem becsültük azt.
Azt mondja, urakat játszotok,
Pedig én szétkergettem őket.
Hiába lakattalak jól, ti most is éheztek.
Éheztek a csodára, de a szemfényvesztés nem az,
Minden percetek hazugság.
Kívánságaitokat keresitek
S a megmaradt gőgösök között
Meghal a kereszt.

IV.
Idő, idő, a fojtó idő.
A megszáradt tinta pillanata,
A lélek és gondolataitok
Szabadságának pillanata,
A lélek rabszolgaságának,
A nyomorultak pillanata.
Olyan ez, mint a Golgotán
Ott éltem én s haltam az út porán.

V.
Fájdalom
Vagy öröm, amit látsz?
Én nem születtem,
hanem bennetek léteztem.
Nem vette el senki az életem
Én adtam nektek
Ne kételkedjetek
A sors nem változik.
Üdvösséggel játszom
Nincs nekem bánatom.
Építsetek új világot
tisztát, egyszerűt.
Az ünnep értetek szól
Gyertyafényben csilingelve
Kedves szavakban
Elmélyülve.

VI.
Nézz e szép földedre, gazdag veteményre, hogy ontotta a reményt
Mily fényes volt a hit, adta áldásait s hozta el nekünk a fényt
Nem tudom, mit tettem, de rá emlékezem s hallgatom Őt, a törvényt.

Oravecz Tibor adventi verse

Oravecz Tibor

Látomás

Ma rideg Kőszobor-Társam várta
Ébren, a merengő Angyal-lányt,
Kavics-tenger fagyoskodó rabja
Állt a pult árnyán, dideregve.
Képmás az őszvégi éjszakában.
Néztem, gyermekarcú égi hittel
Átlebegve fenyőág-sorsokon,
A kürtőskalács-illatú téren.
Talán a vasárnapra gondol?
Egyszeri és megismerhetetlen
Gyertyafényes karácsonyi-csöndre?
Ahogy porciózza asztalunkra
Isten kegyelmét, átragyogja őt
A pult árnyán árván,
egy őszvégi látomás.

In memoriam Szokolay Zoltán (1956. szeptember 9. – 2020. november 23.)

A napokban elhunyt Szokolay Zoltán költőre, a Palócföld szerzőjére ezzel a versével emlékezünk.

Szokolay Zoltán: A révnél

halhát ezüstje villan
utolsó álmaimban
ártéri erdő reszket
és délre tartó rajban
szállnak madárkeresztek
ne higgyétek hogy baj van

minden mindennek része
így olvad új egészbe
jótett és bűn utólag
csak egymás hologramja
időrések csukódnak
nem emlékszem szavakra

voltál? vagy sosem voltál?
mért van mobil egy holtnál?
számod pöttyögi lassan
és cseng kicseng és senki
nincs fényben nincs vonalban
neved már ezt jelenti

az anyag mozdulatlan
és háboríthatatlan
békéjét ősnyugalmát
se kezdetet se véget
csak annyit mint egy halhát
egy pillanatnyi élet

minden szerelmem itt van
e szegletes ladikban
nem nézek többé hátra
s aki most el is vesztett
ha aggodalmam látja
csitít: maradjak veszteg

egyszer majd ő is átér
másik ladikra ráfér
s testéből szabadítva
ölel mint semmit semmi
türelmesen tanítja
hogyan kell ott szeretni

Márkus László “retróverse” a Palócföld blogoldalán

Márkus László

Sokol-fíling

Emlékszel, milyen nagy dolog volt egy zsebrádió?
Igen-igen, a Sokol.
Valódi bőrtok.
Feledhetetlen illatú (szagú?).
Ó!
Mennyit zsorváltam anyunak, mire megvette –
hónapszám spórolva össze az árát.
Nagybátyám gombászás közben lelt egyet a Csanyikban.
Bőrtokja foszladozott már.
Bekapcsolta.
Szólt.
Elpusztíthatatlan szovjet csinálmány.
Hogy miért hívták zsebrádiónak, mindmáig nem tudom.
Nemigen fért zsebünkbe.
Ám
nem is ez volt a cél.
Mindenkinek látni kellett, nekem van.
Recsegett.
Hullámzott a hangja.
A Szabad Európa Rádiót hallgattuk.
Volna,
de csak ritkán sikerült.
Tisztán meg pláne.
Zavarták.
Teeneger party.
Ez volt a neve, Cseke László szerkesztette.
Neki viszont nem ez a neve.
Ekecs Géza, bár sokaknak ez mit sem mondana.
Nem politizáltunk.
Jó,
nyugati zenére vágytunk.
Világslágerekre.
Itthon viszont Coca-Cola-mámorban fetrengő,
korcs ifjúságról szólt a fáma.
Mi
a Beatlesre, Rolling Stones-ra, Jimmy Hendrixre buktunk.
Hey, Joe…
hallhattuk olykor.
Műnarancs Bambit kortyoltunk.
Csatos üvegből.
Ma nincsen rádióm.
Nem divat.
Ha rám tör a hoppáré,
rádióműsort telefonról hallgatok.
Olykor kihangosítva.
Nagyságrendekkel jobban szól.
A Sokol-fílingnek viszont nyomába sem ér.
Tudom, miért.
Mobilja mindenkinek lehet.

Márkus László (1955, Miskolc) Pécsett élő és alkotó költő, fotós, lapigazgató.

Jóna Dávid gondolatai

Jóna Dávid

Világot látni

Elindultam világot látni, lassan három éve, hogy a kapuban állok, nem tudtam, hogy merre induljak el, nem jó megrekedni, de mégis a bizonyosság megvéd, hisz mit találhatnék utam során, sok élhetetlen mintát, példát, sőt példázatot. Valószínűleg lennének képeim bizonyítékul, hogy annyi szép helyre eljutottam, pedig amit keresek, nem is kinn, sokkal inkább benn van. Jó, rárakódott már sok szokás, kényszer, kompromisszum (így hívom a lemondást), leginkább azért, hogy élhetővé tegye azt, meg aztán már az induláskor hiányzott, ami van, amit szeretek szebbnek látni, mint amilyen, mert szeretni akarom az életem, mindazt, ami körülvesz, ami meghatároz, és azt hiszem ebben jó vagyok.  Így aztán a világjárásom a kapunkon fennakadt, mint az őszi falevél. Ott álltam a kapuban, volt, ki a nyakamba rózsafüzért tett, egy kisrác pogácsát, egy hazafi nemzeti szalagot a csuklómra, családok sétáltak házunk felé, rám mutogatva, összesúgva, itt az az ember, aki elment világgá, de a háza kapujánál tovább nem jutott…
Arra még emlékszem, hogy az éjjeli szekrényemen lévő olvasólámpához nyúltam, de hogy fel- vagy lekapcsoltam, arra már nem.

Kortárs Kritikai Műhely rovatunkban Darvasi László: Isten. Haza. Csal. című kötetéről Sipkovits László írása

Sipkovits László

Amikor a novelláknak lelke van

A novella elég behatárolt műfaj. A regénnyel ellentétben kevesebb szereplőt, kevesebb eseményszálat lehet bennük mozgatni, ez pedig rányomhatja a bélyegét a kész műre. Ha túlságosan behódol az író a műfaj szabályainak, akkor a befejezett írás csak lóg a levegőben, ha pedig túl sokat akar, kitör azokból a bizonyos keretekből, onnantól kezdve pedig már nehéz megmondani, hogy az alkotás egyáltalán novella-e még. Darvasi Lászlót olvasva találkozni lehet egy köztes megoldással, ami, bár így kompromisszumokra kényszeríti, mégis megengedi, hogy novella legyen, amit annak tervez. Ennek viszont ára van: írásainak értelmezésébe beletörhet az alkalmi, felületes olvasók bicskája.
Ezek fogalmazódtak meg bennem az Isten. Haza. Csal. novelláit olvasva, ugyanis ez a 2016-ban megjelent kötet nem könnyű darab. Kicsit mintha az író sokat akarna markolni, és azt, amit kimarkolt, mind oda akarná adni az olvasóinak. Azt persze hozzá kell tenni, hogy az ő novellái elég sajátos stílusban íródnak, ez úgy általában prózaírói tevékenységéről eleve elmondható, de ennél a kötetnél valami más is közrejátszik ebben. Nehéz ezt megfogni, de talán arról lehet szó, hogy az eleve „darvasis” íráshoz társul egy tipikusan ismerős, tipikusan magyar miliő, amely miatt egyrészt átélhetők a történetei, és az, amit nyomasztónak vagy elgondolkodtatónak szánt, az is;  másrészt az a hangulat, amit az írásaival megteremt, olyan lelkiállapotot igényel sok esetben, ami vagy képes előtörni az olvasóból, vagy nem. Utóbbi esetében is élvezhető minden történet, és azok minden mozzanata, de ahhoz, hogy egy nagy egésszé álljanak össze a végén, ahhoz igenis át kell szellemülni. Be kell, hogy szippantsa az olvasót a kötet. Darvasi egyedisége nem feltétlenül a témáiban mutatkozik meg, hiszen a való élet apró mozzanataiból merít, és ezek köré alkotja meg a történeteit, mint keretet, de az, ahogyan teszi, az az igazán érdekes. Ő ugyanis erőteljesen sűrít, igyekszik a novella rövidre szabott, szűk kereteit olyan mértékben kitágítani, hogy a novella megmaradjon novellának, de mégis mindent közöljön, amit szeretne. Kicsit olyan, mint egy neutroncsillag: kicsi, de a sűrűsége hatalmas, és emiatt zavarba hozhatja az arra merészkedő, gyanútlan kíváncsiskodókat óriási vonzásával. Történetei az álomszerű leírások és a pergő filmtekercs hatását keltő, gyors tempó révén kapnak érdekes töltetet. Az olyan novelláknál, mint A takarítónőm, akit Elenának hívtak vagy a Dobszó, ápoltaknak több dolog is történik, de szinte észre sem veszi az ember, mert sokszor a szereplők szövegeit is a narratívába ágyazza írásaiban, és mégis érthető, átlátható olvasmányokról van szó. Mire felocsúdik az olvasó, már a történet végére is értünk. Igaz, cserébe nagy odafigyelést igényel minden egyes novella olvasása, mert ez a sűrítés és tempó magában hordozza annak a lehetőségét, hogy fontos részlet felett siklik el az olvasó tekintete, és a kép csak második olvasásra áll össze teljesen.
 A kötetet vizsgálgatva az a benyomása az embernek, hogy Darvasi szereti a történetei végét nyitva hagyni. Az olvasó eljut a pontig, ahol várja a folytatást, de azon kapja magát, hogy a másik oldalon már másik novella kezdődik. A történeteknek természetesen megvan a maguk lezárása, de a folytatást mintha az olvasóra bízná. Nyilván a novella műfaji határai is befolyásolhatják ezt, de az ő esetében a hatáskeltés lehet a cél. Az olyan írásokban, mint a Kőlépcső, a Ki ne szeretne még egyszer megnézni egy filmet? vagy A pénzbehajtó is ember az olvasó várja, hogy mi kerekedik ki a megkezdett szituációkból, és lezárást ugyan kapunk, de „megoldást” nem. Kis szeletei ezek több, nagyobb és összetettebb sorsoknak, de pl.: a Kőlépcső esetében felépített, melankolikus sztori vége úgy zárul, hogy teljesen az olvasóra bízza az író az eset felgöngyölítését. Az A pénzbehajtó is embert olvasva a főszereplő életének két különböző mozzanata is megelevenedik, az viszont rejtély marad, hogy a már-már szimpatikusnak ható uzsorás számára vajon melyikből lesz meghatározó konfliktus később. Ez persze nem derül ki, ez csak egy kis szelet a nagy egészből, és nem is a lezárás a cél egy novellánál. Darvasi azonban nem közöl minden részletet (talán még kevesebb információt is ad, mint más novellisták) és ehhez még jön a furcsa, szinte az álomidő sebességével lezajló események láncolata, ami tényleg az álmokhoz hasonlatos: történések sokaságát éljük át, majd ez hirtelen megszakad, mikor felébredünk, az ébrenlét első perceiben pedig azon gondolkodunk, hogyan is folytatódhatott volna az a furcsa, de izgalmas álom akár a beteg lány, akár az együttérzést mutató uzsorás esetében. A misztikum ezekben rejlik, ezért érződnek némileg titokzatosnak ezek az írások: alig mond valamit a szerző, és amikor kezd valami kiderülni, máris másik, különálló történetbe fog. Mégis van eleje, közepe és vége annak, amit mond.
 A művek elég részletesek a szereplők lélektani ábrázolásban is, és ez van annyira fajsúlyos Darvasi írásaiban, mint maguk az élethelyzetek. Hiába hat a részletes helyzetleírás és a szereplők ábrázolása együttesen talán túlontúl töménynek, nem veszik el a részletekben. Írásaiban márpedig elmegy egészen a durva, erőszakos jellemekig, vagy éppen a megtört gyermeki lélekig. Talán a fent említett két elem kidolgozottsága miatt érezhető az, hogy a környezet, az események helyszínei a sűrű mondanivaló miatt kevésbé kapnak hangsúlyt. Ezzel, mondhatni, kompenzál Darvasi. A Hol lakik a Föld c. írásában egy kislány szemszögéből követjük az eseményeket, és elmerülve a gyermek érzéseiben, gondolataiban nem alakul ki hiányérzet amiatt, hogy nem tudjuk, mikor, hol játszódik. Vagy hogy miért az játszódik, ami. A gyermeki gondolatok, az érzelmek kavargása túlharsogja a részletes környezetleírás szükségességét. Novelláinak szereplői egyek a korral, a helyszínnel.
 Az Isten. Haza. Csal. változatos, hiteles történetekkel van tele, de mégis egy alternatív világ érzetét keltheti az olvasóban, amelyben elmerülve nagyon oda kell figyelni. Nem azért, mert túlbonyolított, vagy túlontúl művies lenne, hanem mert ezeknek az elbeszéléseknek érdemes a részeivé válni. Darvasi elkap egy-egy pillanatot a való életből, majd kiragadja és átülteti a saját fantáziavilágába, ahol a fikció valóság, a valóság pedig fikció. Ennek ellenére nem megy át misztikumba, de a misztikus töltet mégis fellelhető minden általa megálmodott írásban. Utazásra invitál magyar tájakon magyar emberekhez, sokszor tragikus sorsokhoz. Betekintést nyújt az emberi őrületbe, az elme sötétebb zugaiba, tabuk nélkül. Teszi ezt azért, mert az élet inspirálja, és emiatt van az írásainak „lelke”. Emiatt nyújt, ha nem is többet, de valami mást, mint a megszokott.

Sipkovits László a Miskolci Egyetem Magyar Nyelv – és Irodalomtudományi Intézetének hallgatója.

Kálmán-napon Mikszáth Kálmánra emlékezünk Pásztor Éva novellaátiratával

Pásztor Éva

Szegény Csutora Jóska

Mikszáth Kálmán Szegény Gélyi János lovai  (1882) című novellájának átirata

Előbb a tojáshéj színű 2500 köbcentis Audiját polírozza hatalmas garázsában, fel is köt a visszapillantójára egy fehér szalagot, aztán az éjfekete BMW-je ablakait és fényszóróját suvickolja a hatalmas kocsiszínben. Megtenné a harmadikkal is, a padzséróval, de most máshova készül, oda meg elég egy négykerekű.
    Ugyanazokkal a jól begyakorolt mozdulatokkal húzza a Viledát a motorháztetőn, mint az egy évvel ezelőtti nagy napon, amikor feleségül vette a huj, de szép fiatal özvegyet, a boltosnét. Anyja nem akarta, a rátarti asszony már ki is nézett neki egy hajadon tanítónőt. Az legalább értelmiségi. Jóskának nem kellett, neki csak egy asszonyt rendelt az isten, a régi szeretőt. Nem a középkorban él, hogy ne tudjon feleséget választani magának! Hiába mondták a kocsmában az ivócimborái, vörös ember, vörös ló, vörös asszony, egy se jó. Egyik fülén be, a másikon ki.
A garázsban az utolsó simításokat végzi, rá is lehel az Audira, még fényesebb legyen. Felnyitja a motorháztetőt, szemügyre veszi a lóerőt. Beül a kocsiba, körülnéz. Mindent rendben talál. Kipróbálná a faluban, de meggondolja magát, mert az irigy mahorkaiak nem szeretik. Mondták is neki, hogy ne flancoljon úgy azokkal a kocsikkal. Előfordult már, hogy két horpadt égszínkék ladás suhanc a kocsma előtt egy slusszkulccsal végigkarcolta hivalkodó autója oldalát. Megrugdosta inkább a négy gumit. Jó kemények. Most már akár fel is öltözhetne ünneplő öltönyébe.
Ahogy erre gondolt, a szélesre tárt garázsajtótól vagy négy méterre a kerítésen belül meglátta kívánatos Kláráját. Teltkarcsú alakjával eltakart valakit. Jóska hegyezte füleit, mint Cézár, a kutyája, de nem hallott semmit. Csupán egy rövid nevetést és sóhajt. Egy mondat mégis megütötte a fülét: „Mondja meg neki, nemsokára indulunk a lagziba…”
A kutya ugatásba kezdett, nem hallotta kristálytisztán, csak annyit vett ki Klára szavaiból, „ hogy mi lesz aztán, nem tudom”.
− Ki lehet ez az istenadta öregasszony? – kérdezte magától. Hiába nyújtogatta nyakát, még mindig nem látta. Azt viszont jól hallotta, (de hogy megértette-e, azt nem tudom): „Ha lehúzom az ablakot …… a vegyes boltnál.”
   Jóska majdnem elvágódott a földön hagyott porszívó vezetékében. „Ha mindjárt felhúzom, akkor maradjon, ha úgy hagyom, jöjjön” – hallatszott Klára édes, szelíd hangja.
Csutora Jóska adrenalinszintje megemelkedett, elfehéredett, talán el is szédült, és zavarában nem tudta a porszívót rendesen betenni a szekrénybe. Közben nagyon sötét gondolatai támadtak.
– Mondták a faluban … megmondták…
Felderengett emlékei közt, mikor beszélt így Klára. Úgy bizony, amikor az ura üzleti tárgyaláson volt. S ő udvarolt neki. De szép is volt!… Akkor hallotta ezt a sejtelmesen suttogó hangot. Mit gondoljon most? Megkérdezze? Nem akarja mindjárt elijeszti az asszonyt, megutáltatnia magát vele.
− Már csak nem fogom magam félrevezetni. Majd ha látom a szemeimmel. Inkább kiállt a garázs elé. Lássa Klára, hogy készülőben van, fél óra múlva indulhatnak. Azért nem volt nyugodt. Meg is kérdezte őt, hogy ki a fészkes fene volt, akivel olyan ráérősen beszélgetett, mikor igyekezni kellene.
−  Ringó Manci a főutcából − válaszolta.
−  Csak nem a falu könnyűvérű lánya? Aztán mit keresett?
−  Egy kis élesztőt kért a szerencsétlen.
− Csak nem kenyeret akar dagasztani? Tud az főzni egyáltalán? …
A választ meg sem várva Jóska zavarodottan ránézett Rolexére. Fél négy.
− Klára, felöltöztél? Mindjárt én is készen leszek, aztán indulunk. Beszaladt a házba.
Alig telt el öt perc, Csutora Jóska elegánsan, frissen vasalt fehér ingben, nyakkendő nélkül megállt a kocsija mellett. Végigtekintett kedvenc autóján. Beültek. A motor szinte suttogott, majd egy újabb gázfröccsel megindultak a kerekek. Mögöttük finom nyikorgással becsukódott az automata kapu.
    Beletapadtak a kényelmes ülésbe, feltették napszemüvegeiket. Egymásra néztek mosolyogva. De jó, hogy tavaly nem adta el a kocsit! Gyarmatról jöttek érte, hogy megvegyék, mert gyenge pillanatában, a gazdasági válság miatti anyagi gondjában meghirdette az Expressz újságban, sőt a Vaterán is.
   Gondolataiból hamar visszatért, mert egyszer csak Klárának túl melege lett. Hiába mondta Jóska, hogy bekapcsolja a légkondit, Klára falusi levegőt akart szívni. Lehúzta az ablakot. Nyitott szájjal lélegzett és sóhajtozott. Negédesen mondta urának:
     − Olyan rég voltam lagziban! De jó, hogy elviszel. Már nem haragszanak a rokonaid, hogy engem vettél feleségül? Már nem pletykálnak rólam? Jaj, mennyit sírtam, hogy hírbe hoztak.
Jóska nem felelt. Nézegetett kifelé az ablakon. Bámulta a házakat, a villanyoszlopot a gólyával, a boltokat, melynek csillogó üvegei – mint valami gúnyos szemek – néztek rá. Kiértek a faluból. Előttük a kanyargós út, sok motoros koporsója.
Klára egy ideig hallgatott, majd témát váltva kérdezte:
− Aztán a lagziból mindjárt a reléversenyre mégy?
Jóska erre sem válaszolt. Csak hallgatott, hallgatott. Szívét a torkában érezte.
   − Mi bajod van, lusta vagy még beszélni is? Ne tréfálkozz, szólaljál meg, az isten áldjon, én is menjek veled vagy maradjak?
     − Maradj! Nem egynapos lagziba jöttünk. Maradj! …
Elérkeztek a szomszéd falu vegyes boltjához. A kocsi ablaka még mindig le volt húzva. Ráérősen ott álldogált Csábos Imre, a polgármester fia. Meg is fordult a közeledő autó hangjára. Audit nem mindennap lát az ember Vámosistvánon.
      − No, meleged van-e még, Klára?
Az nem szólt semmit, csak nagy barna szemeivel lesett az urára.
Az ablak lehúzva maradt.
Csutora Jóska rátapasztotta cipőtalpát a gázpedálra. Ő is lehúzta az ablakot. Az első útkereszteződésnél még neki volt elsőbbsége.  A szél szétfújta hajukat. Tövig nyomva tartotta a gázpedált. Mint akinek elment az esze, úgy száguldott végig a falun. Klára hiába sikoltozott.
 – Lassíts! Édes Uram, lassíts!
Elértek a következő útkereszteződéshez…

A szonettpárbaj folytatódik. E havi hívószavunk: határ. Kupcsulik Ágnes és Kozma László szonettjei

Kupcsulik Ágnes

Mint

A holtágon kifogott törpeharcsák,
megnyúzva, hogy mindegyik még él, úszik
a zománcos lavórban. Macska kúszik,
sorára vár. Csattanva dől el a szák.

Idegen az, akit nem köt már a vér.
Temetés. Az utolsó rokon elment.
Rikácsolás töri fel a csendet.
A vadlúdcsapat éppen visszatér.

Idegeneknek eladtam a jussom.
A földet, ahol a holtág a határ.
Haladtam lassú árral, mint a sulyom,

gyáván, nem csoda, hogy kivet ez a táj.
Most nézem, ahogy átszeli a húsom
az idegenségemből épített határ.

Kozma László

Határtalan

Azt gondoltad, hogy nincsenek határok
Mert minden tágul és határtalan.
Mint hullámkörök, szétfutnak az álmok
És létednek csak csillogása van.

Úgy futsz tovább a végtelen ölében
Mint csillagfény, mert árnytalan kacag,
Harmatcseppként a csöndes gyűrűzésben,
Hogy hajnalfényben felszikrázzanak.

Szellő indul, lebben az éj palástja,
Könnyű fátyol borul a változásra,
Finom ránc csak ajkadon a sóhaj.

Fehérlik már, mi fenyőként sötétlett,
Felhő-fátylas, ami szikrázva kéklett,
Sziklagáthoz ér sorsod hajója.

Márkus László verse a Palócföld-blogon

Márkus László

a LÉGY

szobámban ülve megbabonázva bámulok
kijelzőmön egy antik piros villamost
patinás teste
valószínűtlenül keskeny
kacskaringós utcácskán cipel vissza
a dombra turistákat Lisszabonban

ekkor színre lép a légy
mit légy
a LÉGY
már első fellépése megdöbbentően erőszakos
pedig nem vagyok vaskalapos
tudom már mire vág fel
azt hiszi övé a szobai ájer
bár teste tündöklő acélos kékség
alantas népség
hisz minden felmenője
szitkokat zümmögő őse
csontkukac volt
bölcsője rothadó tetem
gyerekszobája nem volt sohasem

fennhéjázva köröz a plafon alatt
lesi maradt-e valami ehető falat
melyet bitorolhat
agglegénylakásban nincs egyetlen morzsa
mit egy ily fényes légi lovag elorozna
mivel nincs
stratégiai pont a rézkilincs
bosszút forralva onnan támadja fejem stukaként
meglehetősen nagylegény
no várj csak kiskomám rohamozz nyugodtan
tegnapi újságom hol van
amint megtalálom
magam is nyomban hadba szállok

miközben ádáz csatát vívok
ajkamat elhagyja jónéhány szitok
különösen most cifrázom
ahogy a nipp nyulat eltalálom
legyünk vigyorog
élvezi dühítő nyomorom
k a r d   k i   k a r d
h a   h a r c   h á t   l e g y e n   h a r c
rajta vezetem le minden korábbi dühöm
úgy döntök halálra üldözöm
hajszolom bárhogyan kavar
egyszer kifogy belőle az üzemanyag
ne már
eltüntette magát
majd hirtelen felsír
mint aki többet már nem bír

WordPress.com ingyenes honlap vagy saját honlap létrehozása.

Fel ↑