Az 1954-ben alapított első Palócföld-lapszámot azzal a szándékkal hívta életre az egykori nógrádi megyebizottság, hogy e néprajzi tájegység történelmi, föld- és néprajzi, zenei, képzőművészeti, irodalmi értékeit feltárja, közkinccsé tegye. A folyóirat a palóc kultúrtáj értékeinek megjelenítője, a helyi kulturális értékek hírvivője, ugyanakkor a kortárs irodalmi és művészeti kvalitásoknak teret adó szellemi műhely. A kulturális értékek minőségi megjelenítésével a magyar folyóiratok egyik jelentős, országos ismertséget és elismertséget szerzett lapja. A folyóirat több mint hat évtizedes megjelenésének ideje alatt a palóc régióban élő értelmiségiek, az irodalom- és a művészetbarátok számára fontos kultúrahordozó, szimbolikus erejű-értékű orgánum lett.

2019-ben a Palócföld a 65. évfolyamába lépett.

Díjai:
Nógrád megye Madách-díja
Salgótarján Pro Urbe díja
Nógrád Megyei Értéktár Nógrádikuma

Főszerkesztői:

 • 1954Bobál Gyula
 • 195  Mlinárik István
 • 1960-1963Csizmadia Géza
 • 1964-1966Csukly László
 • 1967-1972Kojnok Nándor
 • 1973-1983Végh Miklós
 • 1984-1985Baranyi Ferenc
 • 1986-1987Praznovszky Mihály
 • 1988-1989Dr. Horváth István
 • 1989-2000Pál József
 • 2001-2007Praznovszky Mihály
 • 2008-2015Dr. Mizser Attila
 • 2016-Dr. Gréczi-Zsoldos Enikő

Munkatársak:

 • Nagy Pál főmunkatárs
 • Dr. Csongrády Béla főmunkatárs
 • Kele Szabó Ágnes képzőművészeti szakértő
 • Ráduly Csaba borítótervező, dizájner
 • Hernádiné Bakos Marianna tördelőszerkesztő
 • Tajti Bálint online szerkesztő

A lap kiadója: a salgótarjáni Balassi Bálint Megyei Könyvtár.
                           Igazgató: Molnár Éva.