Kedves Olvasók!

Ma az olasz irodalom egyik kiemelkedő művészéről olvashatnak. Gabriele D’Annunzio művei kevésbé ismertek. Személyét a fasizmussal társították, ez pedig ártott a hírnevének. Azonban hatása a későbbi olasz alkotókra megkérdőjelezhetetlen. Fiatalon csodagyereknek tartották, később azonban stílusa, valamint a műveiben tárgyalt témák miatt botrányt okozott az irodalmi életben. Néhányan a friss erőt látták benne. Műveiben nem ritka a durvaság és az abnormalitás ábrázolása.
.
.
Gabriele D’Annunzio: Fohászkodás

(Nyári madrigálok)

Oh, Nyár, nyaram, lankadni ne siess még!
Szívemnek ere inkább megszakadjon,
mint gránátalma, ha perzseli hő nap.

Oh, Nyár, én nyaram, a tőkék gerezdjét
csak lassan érleld odafönn a halmon,
s a kikericsnek kései nagy őszt adj.

A lágy Szeptembert hatalmas öledre
szorítsd szilajul, hogy még késlekedne.

Oh, Nyár, két emlődön halálra fojtsad
mesterét a hordóknak s puttonyoknak.
.
.
.
Gabriele D’Annunzio: A mocsárban

(Nyári madrigálok)

Rothad a szittyó, és végig a lápos
a poshadó barack, a megrohadt méz,
s hervadt rózsa szagával int halálra.

Most a mocsár, mintha egy árva, sáros
virág lenne, mit augusztusi nap főz,
ez az édeskés tikkadás halálra.

Ha lépek egyet, elnémul a béka.
Pattog a csöndben a láp buboréka.
.
.
.
Gabriel D’Annunzio: Pásztorok

Szeptember eljött. Szedd a sátorfádat.
Földijeim most fönn, az Abruzzókban
a karámból mind kihajtják a nyájat,
terelik már, le, az Adria felé,
mely kizöldült, mint a hegyi legelők.

Még beszippantják a hegyi levegőt,
nagyot húznak a hegyi forrásvízből:
a hosszú úton völgyiránt, s amott lenn
a szomjuk oltják majd ebből az ízből.
S vesszőt vágtak a mogyoróbokorról.

Most ereszkednek Nem hibáz a sorból
senki. Halk folyam: állat és az ember,
az ösvényen, hol öregapjuk is már…
S boldog, ki látja először a tenger
vizét remegni messze, halk morajjal.

Már lenn a parton csendesebb robajjal
halad a nyáj. Rajt’ a Nap már tombolhat,
szőkére szíjja mind a birka gyapját –
sárga homokkal már mind egybeolvad.
Fut a nyáj, surrog, apró horkanások.

Mért nem maradtam veletek juhászok?

Reklámok