Kedves Olvasók!

Az avantgárd-hét utolsó két napján magyar alkotókkal ismerkedhetnek meg. Magyarországon Kassák Lajos volt az, aki maga köré szervezte társait, ezzel ő lett az avantgárd irodalom vezéregyénisége. Létrehozta az aktivizmust, amely szintén egy avantgárd irányzat. Kassák a baloldaliságban hitt, azonban mindvégig távol maradt a kommunista eszméktől és politikai gyakorlattól. Az aktivizmus poétikai elvekben más avantgárd irányzatok formakincséből, stíluseszközeiből merít.

Elsőként Kassák Lajos egyik versét olvashatják.

Kassák Lajos: Örömhöz

Rest árnyéka bennem Jézus ájuló testének:
ó Szomorúság. Lásd, a szakadt, fekete városokban,
hol most a kadáverek kék rózsái illatoznak
s csak a legyek bús falanxa vándorol ide-oda a csöndben,
én a szüzek bűnbeesésére kóstolom a mustot
s az új Messiások elé harangozok,
kiket majd a század telt ütemre dob ki a fórumokra.
Én most az Öröm égő bokraiba takaródzom –
s nekem már nincs semmi: ami van s csak az van: ami nincsen.
A hűlt romokon Énem új arcát énekelem
s a rónák kiserkent zöldjét, a hegyek fehér gleccsereit,
nyers, keveredő tömegeikkel a roppant metropoliszokat
s külön a kovácsok öklét, a bankárok sárga tigrisszemeit,
a leszálló búvárt, a kertészt s a kötélidegzetű pilótát.
Az élet billió lehetőségét csapolom magamból
s a nevetés aranyvillája koppan a fogaimon.
Az öröm és az akarat bitangoló híme vagyok,
s bolond csikó, tág cimpákkal nyerítek az időkbe:
hol majd Vesztfália mély acélhámorai dalolnak nekünk
s igás ökrei után a vad, kúnsági paraszt,
Pétervár 1905-je, a champagnei víg szüretelők –
s ó lásd! az én részeg utcai nyelvem is, ki most
elsőnek dobja be magát az új földre.

Tamkó Sirató Károly verse következik. Költeményei a gyermekköltészet szerves részét képezik, valamint ő a planizmus elméletének megalkotója.

Tamkó Sirató Károly: Gyufazseni

gyufazseni örökre startol
árva malomvánkos zörög a feje alatt
mozgóposta az élete
mellcsontja egy ventilátor amit a messzeségek óhajtása forgat
zengő prostatával lohol a szerelem sárga tejutján
az alkony térdig gázol a vizben
lohol a kigyult filmszalagok tejutján
elcsiszolt idegek zajlanak a kabátja alatt
húsa a keleti pályaudvar
arcán a kéthetes dohányültetvény

ő a nagy benzinprímás
akiből gyufapálinkát fejnek
a pozdorjafák
a rostalikafák
az orgyilkosfák céltalan árnyékában

feje felett csodás fénnyel kigyullanak a szélhámosok ivlámpái
a csalók napraforgók gázfényvesztők mind arra mentek
villanytarlókon behuzott vállakkal
tejfölös kis anarchisták zsebredugott szemfedővel
szétgombolyított szemöldöksrófokkal lombtalan öngyilkosok

a jukfedelű dómba belefú a sápadt mozitrombitás
a kövezet mélyén megalszanak a szennyvizek
megáll a nótaköszörű

gyufazseni elindul
földalatti repülőgépen
légköri villanyosvasuton
zuhog mellén a ventillátor
ajaj huzza a szélmadzag

Reklámok