Kedves Olvasók!

Az avantgárd-hét harmadik napján a futurista irodalomba kaphatnak betekintést. F. T. Marinetti A futurizmus kiáltványa című művéből olvashatnak részleteket.

„A veszély szeretetét, az erőre és merészségre való törekvést akarjuk megénekelni.”
„A bátorság, a vakmerőség, a lázadás lesznek költészetünk lényeges elemei.”
„Mi a kihívó mozgást, a lázas álmatlanságot, a futólépést, a halálugrást, a pofont és az ökölcsapást magasztaljuk.”
„Azt az embert akarjuk dicsőíteni, aki a kormánykereket tartja, melynek képzelt rúdja átéri a földet, rohanó futásban, földi pályájának körein.”
„Kell, hogy a költő hévvel, nagyvonalúsággal és teljesen adja oda magát, hogy a leglényegesebb elemek lelkesítő hevét növelje.”
„Nincs másban szépség, csak a küzdelemben. Egy mű sem lehet igazi alkotás, ha nincs támadó jellege. A költészetet úgy kell felfogni, mint heves támadást ismeretlen erők ellen, hogy azután az ember előtt megadásra lehessen kényszeríteni őket.”

A mai nap verse Paolo Buzzi Költők című műve.

Paolo Buzzi: Költők

Nagy az, aki hallja a kétségbeesés nokturnóját
és énekli, ahogy szívéből felfakad,
szerte az utakon, szennygödrök s csillagsugarak között.
Ha költő megtelt a világgal,
virrasztva jár, míg alszanak a többiek,
minden lépéskor a fényeket és árnyakat
százféle arccal figyeli,
hideglelősen saját velejét eszi
s megissza saját forró könnyeit.
Íme a költő a világban,
és a fényes-sötét egekből dicsőség neki!

Reklámok