20150601_suhai_526

SUHAI PÁL
Mikszáth Kálmán versei
2. rész

-részlet –

1
Sötét évek – Mikszáth pályakezdése
I. Az Igazmondóban megjelent versek Az Otthon című vers zárlatát akár jóslatnak is tekinthetjük. Mikszáthnak mintegy másfél évtizedébe került, mire a maga útját megtalálta. „Sötétnek” azért is nevezem élete e szakaszának legalább az első éveit, a jogi pályára igyekvés időszakát, az egyetemi évekét, mert ezekről igazán keveset tudunk. Az a kevés is bizonytalan, ellentmondásokkal terhes. Az irodalomtörténetek is elintézik egy-két szóval. Mikszáth, a pesti joghallgató. Mikszáth győri évei. Kellettek, hogy legyenek – és mégse. A Mikszáth Kálmán Társaság honlapján olvasható rövid életrajzban egyenesen ez áll: „Jogi tanulmányokat kezdene, de ennek sem Pesten, sem Győrben nincs nyoma.” Nekik tudniuk kell, elégedjünk meg ennyivel (tudatlanságunkkal). Diplomát bizonyosan nem szerzett.
Fontosabbnak vélem az életrajz következő mondatát: „Egyre erősebb az írói elhivatottság benne.” Szép-szép, de e törekvése hamarosan szembekerült az egzisztenciateremtésnek a szülők s maga által is óhajtott elképzelésével. „Iskolái befejezése” után (elégedjünk meg e kifejezéssel!) Nógrádba, pontosabban Balassagyarmatra ment, ahol Mauks Mátyás szolgabíró mellett esküdtként helyezkedett el. A vármegyei élet ekkor éppúgy megragadta Mikszáth fantáziáját, mint kenyéradó gazdájának nagyobbik lánya, Ilona.
Mindkettő egy életre szóló szerelemnek bizonyult. Az előbbi az újságírás, az utóbbi a házasság vizeire sodorta a fiatalember hajóját. Csakhogy ezek, eleinte mindenképpen, nagyon is viharos vizeknek bizonyultak. Megpróbáltatásai között ért íróvá-újságíróvá a fiatalember.

 

SUHAI PÁL (1945, Bezenye) költő, tanár, tankönyvíró. Az ELTE BTK magyar–történelem szakán (Eötvös-kollégistaként) kitüntetéses tanári diplomát szerzett. Tankönyveiért az MTA Pedagógus Kutatói Pályadíjban részesítette. Részt vett a Mikszáth kritikai kiadás 78. és 80. kötetének sajtó alá rendezésében.

Reklámok