golgota

Pilinszky János:

Harmadnapon

(részlet)

Mert megölhették hitvány zsoldosok,
és megszünhetett dobogni szive –
Harmadnapra legyőzte a halált.
Et resurrexit tertia die.

(In: Pilinszky János összes versei. Osiris Kiadó, 1998)
Reklámok